Moerstraatseweg 42C
4727SN Moerstraten
06-5110.8366
KvK 20122264
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

         Doel diensten en werkwijze

Het algemene doel van de diensten (advisering en ondersteuning) van Arro Safety is de arbeidsveiligheid vergroten en hiermee de gezondheidsrisico’s verkleinen. De ondersteuning en advisering richt zich op het verbeteren van de arbeidsveiligheid binnen uw bedrijf, het verminderen van de gezondheidsrisico’s, het voorkomen en/of verminderen van arbeidsongevallen en het voldoen aan wettelijke voorschriften en normen (zoals gesteld in de Arbowet, ISO, VCA normen/kwaliteitssystemen).

Uiteraard bestaat er de wettelijke verplichting voor de werkgever. Maar daarnaast geldt dat het u veel zorgen uit handen kan nemen. Zou het niet fijn zijn als u weet dat op gebied van veilig en gezond werken zowel voor u als voor u medewerker(s) en overige betrokkenen de zaken goed zijn geregeld?
Wanneer zich een arbeidsongeval voordoet binnen uw bedrijf veroorzaakt dit veel leed voor de verschillende partijen. Denk hierbij aan u zelf als werkgever, uw getroffen werknemer, de overige collega’s maar ook aan de partner, familie en vrienden van de getroffen werknemer en/ of omstanders en derden die aanwezig waren. Daarbij hebben we het nog niet eens over uw verantwoordelijkheid als werkgever, boetes opgelegd door ISZW en de imagoschade van uw bedrijf. Sommige hierop volgende juridische zaken kunnen u jarenlang slapeloze nachten bezorgen.

Bijkomende positieve zaak is dat als u kunt aantonen dat u goede veiligheidscijfers heeft hierdoor ook weer nieuwe opdrachten makkelijker binnen haalt.

Ieder bedrijf en iedere werksituatie is uniek. Advisering en ondersteuning kan hierdoor al snel niet op afstand plaatsvinden. Daarom starten onze deskundigen met een oriënterend gesprek waarna samen met u eventueel een vervolgtraject wordt bepaald. Het eerste oriënterend gesprek is gratis en vrijblijvend.
Een vervolgtraject met betrekking tot onderzoek van de arbeidsveiligheid binnen uw bedrijf kan bijvoorbeeld bestaan uit een bezoek aan uw bedrijf, het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het opstellen van een plan van aanpak.

     
     
   

0

Bestemming/doel op de juiste manier bereikt?

Advisering en ondersteuning in (arbeids-)veiligheid
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu