Moerstraatseweg 42C
4727SN Moerstraten
GSM 06-5110.8366
KvK 20122264
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

        Diensten


De diensten van onze deskundigen zijn zeer uiteenlopend. Er kan gedacht worden aan advisering, het doen van ongevalsonderzoeken tot aan daadwerkelijke (tijdelijke) inzet in uw bedrijf als veiligheidskundige. Te allen tijde wordt bij het leveren van diensten rekening gehouden met uw bedrijfsspecifieke situatie, mogelijkheden en wensen.

Neem gerust contact op met een van onze deskundigen voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek om te bespreken welke opties er allemaal zijn.

Een kleine greep uit ons aanbod
 • Het adviseren en ondersteunen bij de praktische uitvoering van de Arbowet binnen uw bedrijf.
 • Het uitvoeren van (tijdelijke) arbeidsveiligheidsprojecten voor bedrijven.
 • Het (helpen met het) opstellen van RI&E’s (Risico Inventarisatie en Evaluatie) met (eventueel) bijbehorende Plannen van Aanpak.
 • Het als extern deskundige invulling geven aan de rol van preventiemedewerker binnen uw bedrijf.
 • Het tijdelijk invullen van vacatures behorende bij middelbaar veiligheidskundigen c.q. hogere veiligheidskundige binnen uw bedrijf.
 • Het organiseren en/of geven van individuele of klassikale voorlichtingen en lessen op uw locatie.
 • Het organiseren en/of geven van "Toolbox"sessies.
 • Het opstellen van een arbeidsveiligheidsbeleid (of iets vergelijkbaars) voor uw bedrijf.
 • Het leiden en/of ondersteunen bij de uitvoering van interne c.q. externe audits op het gebied van arbeidsveiligheid en gezondheidsrisico’s alsook de diverse kwaliteitssystemen en normen.
 • Het uitvoeren van werkplekinspecties op uw bedrijf en aan de hand daarvan adviseren.
 • Advisering ten aanzien van VCA certificatie.

Omdat onze deskundigen breed inzetbaar zijn dient opgemerkt te worden dat de lijst niet volledig is. Tevens hebben zij een groot netwerk van veiligheidskundigen zodat zij bij het niet kunnen invullen van uw verzoek u kunnen doorverwijzen.
Advisering en ondersteuning in (arbeids-)veiligheid
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu