Moerstraatseweg 42C
4727SN Moerstraten
GSM 06-5110.8366
KvK 20122264
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

         Doel diensten en werkwijze

Het algemene doel van de adviserende en ondersteunende diensten van Arro Safety is de (arbeids)veiligheid vergroten en hiermee de gezondheidsrisico’s verkleinen. De ondersteuning en advisering richt zich o.a. op het verbeteren van de arbeidsveiligheid binnen uw bedrijf, het verminderen van de gezondheidsrisico’s, het voorkomen en/of verminderen van arbeids- en bedrijfsongevallen, het voldoen aan wettelijke voorschriften en normen (zoals gesteld in bijvoorbeeld de Arbowet, ISO, VCA normen/kwaliteitssystemen) en het voldoen aan en administreren van de door de opdrachtgever gestelde arbo-KPI’s.

Uiteraard bestaat er de wettelijke verplichting voor de werkgever tot het hebben van een preventiemedewerker. Dit kan eventueel een externe adviseur (veiligheidskundige) zijn. Bijkomend voordeel van de inhuur van zo’n deskundige is dat deze u veel zorgen en werk uit handen kan nemen. Het geeft een goed gevoel deze werkzaamheden aan een deskundige uit handen te geven wanneer u zelf niet de benodigde kennis in huis heeft.

Wanneer zich een arbeidsongeval voordoet binnen uw bedrijf veroorzaakt dit veel leed voor de verschillende partijen. Denk hierbij aan u zelf als werkgever, uw getroffen werknemer, de overige collega’s maar ook aan de partner, familie en vrienden van de getroffen werknemer en/ of omstanders en derden die aanwezig waren. Ook zij lopen trauma’s op. Ook komt het voor dat een bedrijf over de kop gaat door één enkel ongeval. Denk maar eens aan een luchtvaartmaatschappij. Daarbij hebben we het nog niet eens over uw verantwoordelijkheid als werkgever, boetes die opgelegd worden door ISZW en de imagoschade van u en uw bedrijf. Vooral als u niet de juiste invulling heeft gegeven als werkgever op het gebied van arbeidsveiligheid. Als u aansprakelijk wordt gesteld kunnen hierop volgende juridische zaken u jarenlang slapeloze nachten bezorgen.

Een goede invulling op het gebied van veiligheid kan u derhalve heel veel ellende besparen. Bijkomende positieve zaak is dat als u kunt aantonen dat u goede veiligheidscijfers heeft hierdoor ook weer makkelijker nieuwe opdrachten binnen kunt halen, vooral in de chemische industrie.

Ieder bedrijf en iedere werksituatie is uniek. Advisering en ondersteuning kan hierdoor al snel niet op afstand plaatsvinden. Daarom starten onze deskundigen met een oriënterend gesprek waarna samen met u eventueel een vervolgtraject wordt bepaald. Het eerste oriënterend gesprek is gratis en vrijblijvend.
Een vervolgtraject met betrekking tot onderzoek van de arbeidsveiligheid binnen uw bedrijf kan bijvoorbeeld bestaan uit een bezoek aan uw bedrijf, het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en het opstellen van een plan van aanpak.


     
     
   

0

Bestemming/doel op de juiste manier bereikt?

Advisering en ondersteuning in (arbeids-)veiligheid
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu